Програма

Програма школи (орієнтовна)

1 день

 • Відкриття літньої школи науковців
 • Організація роботи на літній школі. Представлення лекторів
 • Про ВТНУ та можливість навчання у аспірантурі та докторантурі ВНТУ
 • Організаційні питання, розподіл по групах

2 день

 • Гранти для сучасних дослідників
 • Дисертаційне дослідження: рекомендації здобувачам наукового ступеня
 • Організація наукового дослідження (гуманітарні, педагогіка, психологія / математичні, природничі, технічні науки)
 • Консультації по секціям

3 день

 • Психологічний тренінг — робота із керівником, написання дисертації, попередній та основний захист
 • Психологічний тренінг — робота із керівником, написання дисертації, попередній та основний захист
 • ІКТ у діяльності науковця (практичне заняття)
 • Консультації по секціям

 

4 день

 • Формування навичок публічного виступу
 • Запобігання маніпулюванням
 • Консультації по секціям

5 день

 • Математична статистика у обробці результатів експерименту
 • Гранти у програмі Горизонт 2020
 • Консультації по секціям

 

6 день 

 • Підготовка тексту дисертації до публікації та захисту. Автореферат
 • Робота з науковими джерелами. Оформлення літератури
 • Офіційне закриття літньої школи